Autorem fotografií s vánoční dekorací je Tomáš Hájek.